TJENESTER

Vinterdrift

Vi utfører de fleste typer av vinterdrift nødvendig i områdene vi leverer tjenester. Dette innebærer blant annet brøyting, salting, strøing av sand eller singel, bordkjøring av snø, utfresing for å bredde veier eller plasser, håndrydding av gangarealer, isfjerning, høvling av vei, mm. Vår vinterdrift utfører vi veier, gang- og sykkelstier, plasser og tilsvarende for både Statens vegvesen, kommuner, og private slik som borettslag ol.

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby innenfor vinterdrift, ta kontakt for en hyggelig prat.