Hadeland Maskindrift

Vi tar ansvar

Vi leverer en rekke tjenester knyttet mot sesongvarierende ute behov for kunder som Oslo kommune og Statens vegvesen.

Miljøet i fokus

Vi verner det ytre miljø ved å ta ansvar og sørge for at vi har gode interne rutiner som bidrar til å redusere klimautslipp. 

Arbeidsområder

Vinterdrift

Vi utfører de fleste typer av vinterdrift nødvendig i områdene vi leverer tjenester.

Renhold

Vi utfører dette arbeidet i tett dialog med våre oppdragsgivere for å redusere belastning på veiens brukere.

Asfaltering

Vi tar på oss alle type asfaltering oppdrag, og vi har god erfaring med alle typer oppdrag.

Grunnarbeid

Vi har både utstyr og personell til å utføre en rekke ulike oppdrag som vi sorterer under kategorien grunnarbeid.

Transport

I forbindelse med de fleste oppdrag vi utfører, er det en nødvendighet med transporttjenester.

Veivokter

Veivokter følger med og sørger for at veiene inklusiv veiobjektene er i henhold til fastsatt standard.

Varsling

I forbindelse med arbeid på vei er det et veldig viktig tema som gjelder for alle: SIKKERHET.

Anleggsgartner

Et fint og funksjonelt utemiljø fremmer trivselen. Vi utfører en rekke tjenester innenfor anleggsgartnerfaget.

Betongarbeid

Forskjellige typer oppdrag som forskaling, støping, kjerneboring, betongsaging med mer.

Våre kunder

Oslo kommune
Statens vegvesen