Sertifiseringer

Vi jobber hele tiden for å sikre god kvalitet og leveranse for deg som vår kunde. En måte for å sikre at vår kompetanse er tilfredsstillende for deg som kunde er sertifisering og formell godkjenning av vår kompetanse. Per i dag er ligger følgende sertifiseringer inn under vårt portefølje:

Sertifikat

Beskrivelse

Status

Dokumentasjon

Sentral godkjenning

Denne innebærer som følger:
Oppmålingsteknikk prosjektering, tiltakskl. 1. Innmåling og utstikking av tiltak, tiltakskl. 2. Grunnarbeid og landskapsutforming, tiltakskl. 2.

Godkjent til 23.03.2022

ISO 14001:2015
Miljøstyringssystem

Systemet er bygget opp etter ISO 14001:2015, og innebærer prosesser for ledelse og styring av driften for å ivareta det ytre miljøet.

Godkjent til 08.02.2021

ISO 9001:2015
Kvalitetstyringssystem

Systemet er bygget opp etter ISO 9001:2015, og innebærer prosesser for ledelse og styring av kvalitet i driften.

Godkjent til 08.02.2021

Kvalitet - Din trygghet, vår fornøyelse