Om oss

Kvalitet - Din trygghet, vår fornøyelse

Ta vare på miljøet - Det gjør vi!

Hadeland Maskindrift AS skal være miljøbevisste og ta hensyn til det ytre miljøet. Selskapet skal ha miljøfokus godt innarbeidet i alle tjenester og virksomheter. Vi skal verne det ytre miljø ved å ta ansvar og sørge for at vi har gode interne rutiner som bidrar til å redusere klimautslipp.

Vi jobber etter vårt Miljøstyringssystem som er et overgripende ledelsessystem for å organisere og gjennomføre vårt miljøarbeid. Det er også et verktøy, en mal for hvordan vi skal jobbe med miljøstyring i Hadeland Maskindrift AS. Miljøstyringssystemet består av forskjellige faser og resultatet av prosessen skal være en kontinuerlig forbedring av miljøarbeidet.

Miljøstyringssystemet er utarbeidet, implementert og sertifisert i henhold til ISO 14001:2015.
Sertifiseringen er gjennomført av sertifiseringsorganet Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering.

Vi jobber for å skape verdier

Hvem er vi?

Hadeland Maskindrift AS ble stiftet 20.mars 2007 av Lars Magnus Braaum og Ola Gunnar Kjos. Hadeland Maskindrift AS har siden oppstart vokst seg til en bedrift som omsetter for ca. 164 MNKR (2018) og har 95 ansatte som utgjør ca. 55 årsverk. I tillegg innleies ekstra mannskap i forbindelse med vintervedlikehold og vårrengjøring for å håndtere variasjoner i arbeidsbelastning.

Hadeland Maskindrift AS er leverandør av en rekke tjenester knyttet mot sesongvarierende ute behov for kunder som Oslo kommune, Statens vegvesen, samt bedrifter og private.

Hadeland Maskindrift AS har kontor, rigg og lager-/oppstillingsplass på Veitvet i Oslo og verksted på Jaren i Hadeland. Registrert forretningsadresse er Brandbu på Hadeland. 

Vår visjon

Hadeland Maskindrift AS skal ha en bedriftskultur som fremmer samarbeid og gode langsiktige kunderelasjoner. Vi skal skape verdier for våre kunder, våre medarbeidere, vårt lokalmiljø og våre eiere.

Gjennom et tydelig og bredt fokus på miljøpåvirkning, forretningsetikk og arbeidsmiljø skal Hadeland Maskindrift AS sikre at verdiene som skapes i minst mulig grad er samfunnsbelastende, men derimot bidra til samfunnet på et positivt sett.

Vi skal i størst mulig grad benytte lokale leverandører fra Hadeland distriktet for å bidra i å bygge opp et bærekraftig lokalsamfunn.