TJENESTER

Vinterdrift

Vi utfører de fleste typer av vinterdrift nødvendig i områdene vi leverer tjenester. Dette innebærer blant annet brøyting, salting, strøing av sand eller singel, bordkjøring av snø, utfresing for å bredde veier eller plasser, håndrydding av gangarealer, isfjerning, høvling av vei, mm. Vår vinterdrift utfører vi veier, gang- og sykkelstier, plasser og tilsvarende for både Statens vegvesen, kommuner, og private slik som borettslag ol. Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby innenfor vinterdrift, ta kontakt for en hyggelig prat

Maskinelt renhold

Når snøen forsvinner kommer det gjerne frem mye som forurenser gatebildet vårt. Da er det dags for vårrengjøring. Vi er store på vårrengjøring i Oslo og omegn, og vi jobber med dette i Statens vegvesen sine kontrakter, i kommunale kontrakter og ikke minst mye plasser og lignende for private. Til vårrengjøring og annet helårs maskinelt renhold benytter vi blant annet både traktorer og lastebiler med etterhengende broddway (senior og junior), vi benytter store og små feiebiler, frontkost og spyle-aggregat på traktor og mye mer. Vi utfører dette arbeidet i tett dialog med våre oppdragsgivere for å redusere belastning på veiens brukere og våre medmennesker som bor rundt der vi jobber. Har du spørsmål om våre maskinelle renholdstjenester, ta bare kontakt.

Asfaltering

Vi utfører både små og større asfalteringsoppdrag for mange av våre kunder. Det kan være mindre oppdrag slik som lapping av asfalthull, både på plasser og i veibane, men det kan også være større oppdrag slik som asfaltering av veier eller gang og sykkelstier. Når vi utfører slike større oppdrag deler vi igjen dette opp i et par kategorier. Det er nemlig de som bare trenger å få lagt på et nytt topplag, de som trenger å legge ny asfalt, og de som trenger å bygge opp veien med asfalt som sluttresultat. Vi tar på oss alle typer oppdrag, og vi har god erfaring med alle typer oppdrag. Ønsker dere å diskutere muligheten for om vi kan utføre deres oppdrag for dere, ta gjerne kontakt for en hyggelig asfalt-prat.

Grunnarbeid

Vi har både utstyr og personell til å utføre en rekke ulike arbeider som vi sorterer under kategorien grunnarbeid. Dette kan være alt fra dreneringsjobber, det kan være planeringsjobber, steinsetting, og ikke minst oppbygging av veier og plasser. Det kan selvfølgelig være mange andre typer jobber også, og vi utfører det meste. Når vi utfører slike anleggsjobber er det alltid et par ting som er viktig for oss. Vi skal dokumentere for at vår kunde skal være sikker på at det som ikke synes også er gjort i henhold til avtale eller standard, og vi skal kunne snu oss og se på sluttresultatet med en følelse av stolthet over hva vi har utført. Når vi er fornøyd med sluttresultatet, er også vår kunde det. Ønsker dere mer informasjon om hvilke typer grunnarbeid vi kan ta på oss, og ikke minst om hva vi kan gjøre for dere, ta gjerne kontakt med en av våre dyktige medarbeidere, så skal vi nok bli enige om en løsning.

Transport

I forbindelse med de fleste oppdrag vi utfører, er det en nødvendighet med transporttjenester. Dette kan være transport av maskiner og utstyr, men vel så viktig er transport av masser slik som oppbyggingsmasser, dreneringsmasser, asfalt, topp masser (jord), og lignende. Helt avhengig av hvilken type oppdrag det handler om velger vi å benytte ulikt utstyr for transporten. Vi har mange traktorer med store dumperhengere, vi har lastebiler, både tippbiler og krokbiler, og vi har selvfølgelig maskinhengere av ulike størrelser for å frakte vårt utstyr. Har du spørsmål om transport, ta gjerne kontakt, så skal vi bidra etter beste evne.

Veivokter tjenester

Veinettet vi kjører på daglig tilhører gjerne staten (Statens vegvesen) eller kommunen. Alle veier har en rekke tilhørende veiobjekter slik som skilt, rekkverk, busskur og mye mer. En veivokter er en person som følger med og sørger for at veiene inklusiv veiobjektene er i henhold til fastsatt standard. Derav også navnet. Vi utfører slike veivoktertjenester på både Statens og kommunens veinett. Dette kan være alt fra fullt ansvar med inspeksjon, innrapportering og feilutbedring, til deloppdrag slik som for eksempel holdeplass patrulje som har ansvar for det visuelle på veinettets holdeplasser. Har dere behov for en veivoktertjeneste, eller andre tilsvarende tjenester, ta gjerne kontakt så blir vi enige om hvordan vi kan bistå dere.

Varsling og veisikringstjenester

I forbindelse med arbeid på vei er det et veldig viktig tema som gjelder for alle: SIKKERHET. Alle som jobber på vei skal ha vært igjennom et «Arbeid på vei» kurs #1. Der lærer vi blant annet om krav til varsling og sikring av arbeidet, noe som kan bestå av alt fra i enkleste form, et lite varselskilt om at det utføres arbeid på veistrekningen fremover (varsling), til lang mer kompliserte oppsett med sperringer og sikringer i tillegg til skilting. Eksempler på dette er når dere som bilist kjører motorveien om kvelden, og plutselig kommer til et område hvor dere først ser skilting om nedsatt hastighet, deretter masse lys og varsling om innsnevring og føring av trafikken, og så større støtputebiler og midlertidige autovern som sikrer de som arbeider etter veien. Dette er et eksempel på både varsling og sikring. Vi utfører det meste, så er det noe du lurer på rundt dette, ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

Anleggsgartner

Et fint og funksjonelt utemiljø fremmer trivselen. Hadeland Maskindrift utfører en rekke tjenester innenfor anleggsgartnerfaget, slik som forstøtningsmurer, asfaltering, belegningsstein, trapper, opparbeidelse av grøntarealer, beplantning med mere. Ta kontakt med oss for en gjennomgang av ditt prosjekt, så kan vi i sammen komme fram til en god løsning.

Betongarbeid

Vi utfører forskjellige typer betongarbeider så som forskaling, støping, kjerneboring, betongsaging med mer. Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby av betongarbeider ber vi deg ta kontakt med oss.

Vinterdrift

Vi utfører de fleste typer av vinterdrift nødvendig i områdene vi leverer tjenester. Dette innebærer blant annet brøyting, salting, strøing av sand eller singel, bordkjøring av snø, utfresing for å bredde veier eller plasser, håndrydding av gangarealer, isfjerning, høvling av vei, mm. Vår vinterdrift utfører vi veier, gang- og sykkelstier, plasser og tilsvarende for både Statens vegvesen, kommuner, og private slik som borettslag ol. Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby innenfor vinterdrift, ta kontakt for en hyggelig prat

Maskinelt renhold

Når snøen forsvinner kommer det gjerne frem mye som forurenser gatebildet vårt. Da er det dags for vårrengjøring. Vi er store på vårrengjøring i Oslo og omegn, og vi jobber med dette i Statens vegvesen sine kontrakter, i kommunale kontrakter og ikke minst mye plasser og lignende for private. Til vårrengjøring og annet helårs maskinelt renhold benytter vi blant annet både traktorer og lastebiler med etterhengende broddway (senior og junior), vi benytter store og små feiebiler, frontkost og spyle-aggregat på traktor og mye mer. Vi utfører dette arbeidet i tett dialog med våre oppdragsgivere for å redusere belastning på veiens brukere og våre medmennesker som bor rundt der vi jobber. Har du spørsmål om våre maskinelle renholdstjenester, ta bare kontakt.

Asfaltering

Vi utfører både små og større asfalteringsoppdrag for mange av våre kunder. Det kan være mindre oppdrag slik som lapping av asfalthull, både på plasser og i veibane, men det kan også være større oppdrag slik som asfaltering av veier eller gang og sykkelstier. Når vi utfører slike større oppdrag deler vi igjen dette opp i et par kategorier. Det er nemlig de som bare trenger å få lagt på et nytt topplag, de som trenger å legge ny asfalt, og de som trenger å bygge opp veien med asfalt som sluttresultat. Vi tar på oss alle typer oppdrag, og vi har god erfaring med alle typer oppdrag. Ønsker dere å diskutere muligheten for om vi kan utføre deres oppdrag for dere, ta gjerne kontakt for en hyggelig asfalt-prat.

Grunnarbeid

Vi har både utstyr og personell til å utføre en rekke ulike arbeider som vi sorterer under kategorien grunnarbeid. Dette kan være alt fra dreneringsjobber, det kan være planeringsjobber, steinsetting, og ikke minst oppbygging av veier og plasser. Det kan selvfølgelig være mange andre typer jobber også, og vi utfører det meste. Når vi utfører slike anleggsjobber er det alltid et par ting som er viktig for oss. Vi skal dokumentere for at vår kunde skal være sikker på at det som ikke synes også er gjort i henhold til avtale eller standard, og vi skal kunne snu oss og se på sluttresultatet med en følelse av stolthet over hva vi har utført. Når vi er fornøyd med sluttresultatet, er også vår kunde det. Ønsker dere mer informasjon om hvilke typer grunnarbeid vi kan ta på oss, og ikke minst om hva vi kan gjøre for dere, ta gjerne kontakt med en av våre dyktige medarbeidere, så skal vi nok bli enige om en løsning.

Transport

I forbindelse med de fleste oppdrag vi utfører, er det en nødvendighet med transporttjenester. Dette kan være transport av maskiner og utstyr, men vel så viktig er transport av masser slik som oppbyggingsmasser, dreneringsmasser, asfalt, topp masser (jord), og lignende. Helt avhengig av hvilken type oppdrag det handler om velger vi å benytte ulikt utstyr for transporten. Vi har mange traktorer med store dumperhengere, vi har lastebiler, både tippbiler og krokbiler, og vi har selvfølgelig maskinhengere av ulike størrelser for å frakte vårt utstyr. Har du spørsmål om transport, ta gjerne kontakt, så skal vi bidra etter beste evne.

Veivokter tjenester

Veinettet vi kjører på daglig tilhører gjerne staten (Statens vegvesen) eller kommunen. Alle veier har en rekke tilhørende veiobjekter slik som skilt, rekkverk, busskur og mye mer. En veivokter er en person som følger med og sørger for at veiene inklusiv veiobjektene er i henhold til fastsatt standard. Derav også navnet. Vi utfører slike veivoktertjenester på både Statens og kommunens veinett. Dette kan være alt fra fullt ansvar med inspeksjon, innrapportering og feilutbedring, til deloppdrag slik som for eksempel holdeplass patrulje som har ansvar for det visuelle på veinettets holdeplasser. Har dere behov for en veivoktertjeneste, eller andre tilsvarende tjenester, ta gjerne kontakt så blir vi enige om hvordan vi kan bistå dere.

Varsling og veisikringstjenester

I forbindelse med arbeid på vei er det et veldig viktig tema som gjelder for alle: SIKKERHET. Alle som jobber på vei skal ha vært igjennom et «Arbeid på vei» kurs #1. Der lærer vi blant annet om krav til varsling og sikring av arbeidet, noe som kan bestå av alt fra i enkleste form, et lite varselskilt om at det utføres arbeid på veistrekningen fremover (varsling), til lang mer kompliserte oppsett med sperringer og sikringer i tillegg til skilting. Eksempler på dette er når dere som bilist kjører motorveien om kvelden, og plutselig kommer til et område hvor dere først ser skilting om nedsatt hastighet, deretter masse lys og varsling om innsnevring og føring av trafikken, og så større støtputebiler og midlertidige autovern som sikrer de som arbeider etter veien. Dette er et eksempel på både varsling og sikring. Vi utfører det meste, så er det noe du lurer på rundt dette, ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.

Anleggsgartner

Et fint og funksjonelt utemiljø fremmer trivselen. Hadeland Maskindrift utfører en rekke tjenester innenfor anleggsgartnerfaget, slik som forstøtningsmurer, asfaltering, belegningsstein, trapper, opparbeidelse av grøntarealer, beplantning med mere. Ta kontakt med oss for en gjennomgang av ditt prosjekt, så kan vi i sammen komme fram til en god løsning.

Betongarbeid

Vi utfører forskjellige typer betongarbeider så som forskaling, støping, kjerneboring, betongsaging med mer. Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby av betongarbeider ber vi deg ta kontakt med oss.